Om idén

Iden till Kryck-Comfort började för ett antal år sedan.

När jag hade brutit benet och tvingades gå med vanliga standardkryckor insåg jag vikten av att profylaktiskt förebygga skador. Det var en mardröm att med skavsår och blåsor på händer och underarm behöva använda kryckor. Då försökte jag lösa det på samma sätt som så många andra genom att vira runt lite skumgummi som tejpas fast på handtaget och armstödet.

steg 1 steg 2 steg 3

Men tanken, att det borde gå att göra något åt problemet förblev en tanke och inre bilder av en möjlig lösning. Under sensommaren 2003 genomgick jag en planerad bäckenoperation. Jag visste att jag skulle behöva gå med kryckor under många veckor, det var då tanken vaknade till liv igen.

Min målsättning blev att få fram en prototyp innan operationen.

Jag startade med att leta material för att hitta något som kunde ge en bra avlastning och tryckutjämning för händerna i första hand, men även för underarmen.

I nästa skede blev det överdraget som skulle provas fram. Under den period jag använde kryckorna, har jag provat ut ett stort antal material och även många olika överdrag i olika konstellationer, innan jag kom fram det den bästa lösningen hittills.

Det jag kunde konstatera var, att det är jätteviktigt att avlastningsmaterialet och överdraget jobbar ihop och har samma elasticitet för att få ut maximalt avlastning.

Det som i dag är Kryck-Comfort är ett resultat av alla experiment och utprovningar under många månader.

Kryck-Comfort är nu också patentansökt.

< Tillbaka

webbdesign...